Mitä henkilötietoja täytyy antaa pianonsoiton opettajalle ja mihin niitä käytetään?

Henkilötiedoista Musiikkituotanto Keys tarvitsee seuraavia asioita:

Oppilaan nimi: ilman oppilaan nimen tietämistä pianonsoiton opetusta ei voida aloittaa

Oppilaan osoite ja sähköpostiosoite: oppilas saa pianotuntilaskun pääasiassa sähköpostite tai postitse, mikäli sähköpostiosoitetta ei ole

Oppilaan ja hänen huoltajansa puhelinnumero: tarvittaessa saadaan oppilas tai huoltaja puhelimitse kiinni jotta voidaan informoida ja tiedottaa opetukseen liittyvistä muutoksista ja poissaoloista

Tieto musiikillisesta taustasta: kuinka kauan oppilas on soittanut pianoa, onko soittanut jotain muuta soitinta, onko opiskellut pianonsoittoa itsekseen vai toisen opettajan johdolla, onko suorittanut soitto- tai musiikin teoriatutkintoja

Tieto oppilaan musiikillisista tavoitteista ja toiveista: minkälaista musiikkia oppilas toivoisi ja haluaisi soittaa (esim. klassista vai kevyttä musiikkia), millä työskentelytavalla oppilas haluaa opiskella pianonsoittoa (korvakuulolla, nuoteista, sointumerkeistä)

Tietojen keräys ja tallennus

Ylläkuvattuja tietoja ei tallenneta sähköiseen muotoon eikä tiedoista muodosteta ylläpidettävää henkilörekisteriä.

Tietojen keräys verkkosivustolla

Kävijän ei ole pakko antaa henkilötietoja käyttääkseen Musiikkituotano Keysin verkkosivustoa. Sivustolla olevan sähköisen lomakkeen välityksellä kerätään mahdollisten uusien oppilaiden henkilötietoja yhteydenottoa varten (nimi, puhelinnumero, sähköposti). Musiikkituotanto Keys ei luovuta verkkosivuston kautta tulevia henkilötietoja eteenpäin. Lomakkeelle tulevat viestit tallentuvat ainoastaan Musiikkituotanto Keysin sähköpostiin.

Henkilötietojen käsittely

Oppilaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on kerätty ja oikeus pyytää tietojensa unohdusta eli tuhoamista. Oppilaan tietoja ei luoviteta eteenpäin muille osapuolille.
Opetustilanteista otettuja kuvia ja videoita saatetaan käyttää markkinoinnissa, mutta vain erillisellä oppilaalta saadulla kirjallisella luvalla.

Henkilötietoja käsittelee ainoastaan Musiikkituotanto Keysin henkilökunta.