Pianotunneilla lähestytään pianon soittamista kolmella tavalla:

🎹 Korvakuulolla soittaminen

🎹 Nuoteista soittaminen

🎹 Soinnuista soittaminen

Mikään näistä ei ole ns. ainoa oikea tapa soittaa pianoa; jokaisessa tavassa on omat vahvuutensa, jonka avulla pääsee kokemaan elämyksiä musiikin tuottamisesta. Lähdemme liikkeelle sinun vahvuusalueestasi, ja halutessasi laajennamme soittamista muihinkin tapoihin.

Korvakuulolla soittaminen

on kaikista helpoin lähestymistapa soittaa pianoa. Sen kautta pääset nopeasti kiinni ns. oikealta kuulostavaan musiikkiin, eikä sinun tarvitse tiedollisesti ymmärtää tai tietää niin paljon asioita. Korvakuulolla soittamiseen sisältyy tuttujen laulujen tapailu koskettimilta, laulujen soittaminen ja opetteleminen ulkoa ilman nuotteja sekä improvisointi. Korvalla soittaminen on elämyksellistä ja parhaimmillaan myös terapeuttista.

Nuoteista soittamisen

taito hankitaan pitemmän ajan kuluessa. Taito ei avaudu välttämättä kovin nopeasti eikä helposti, ja sen hankkiminen voi tuntua työläältä ja vaikealta. Toisaalta nuotinlukutaito tuo sinulle sellaista pysyvää pääomaa, joka ei häviä kovin helposti. Sitä voi verrata vaikka vieraan kielen oppimiseen: kun olet kerran oppinut kielen sanaston ja kieliopin, ne on helppo palauttaa mieleen myöhemminkin.

Soinnuista soittaminen

on korvakuulolla soittamisen ja nuoteista soittamisen välimaastossa. Kun soitat soinnuista, sinun ei välttämättä tarvitse osata lukea nuotteja. Sen sijaan opit ymmärtämään, miten soinnut muodostetaan ja miten niistä soitetaan eli osaat lukea sointumerkkejä. Pääset kiinni oikealta kuulostavan musiikin tekemiseen nopeammin. Opit myös säestämään pianolla vaikka omaa laulua!

Nämä kolme pianonsoittotapaa sopivat kaikenikäisille soittajille, sekä lapsille että aikuisille.

Pianotunnin aikana soitetaan:

  • lämmittelytehtävä
  • läksykappale
  • uusi läksy

Pianotunnin mahdolliset lisätehtävät:

  • improvisointia
  • korvakuulolta soittamista
  • soinnuista soittamista

Tunnilla annettavat läksyt ja tehtävät videoidaan joko iPadille tai älypuhelimelle niin, että voit kotona helposti palauttaa ne mieleen.